Life Center Mariestad

  En stor välsorterad hälsobutik mitt på gågatan i Mariestad

Hälsoundersökning

EIS - Electro Interstitiell Skanning

Ett högteknologiskt, datorbaserat testsystem som bygger på en vidareutveckling av den väl beprövade bioimpedanstekniken.


Skanna din kropp och se 69 av kroppens viktigaste parametrar i 3D-format med vår hälsoskanning/Electro Interstitiell Scanning – EIS.


Diffusa symtom som värk och trötthet kan ha många orsaker som är svåra att greppa.

Med en EIS hälsoscanning får du en helhetsbild av vad som påverkar din hälsa.


Med analysen får du vägledning av en erfaren terapeut som hjälper dig optimera din livsstil och ge stöd för hälsa och vitalitet.


EIS – elektro interstitial skanning är en analysmetod som är utvecklad av läkare, fysiker, statistiker och matematiker i Frankrike.


EIS kan ingå som ett komplement till en annan terapeutisk behandling eller friskvårdsprogram.

Används för objektiv och validerad testning av det biokemiska tillståndet i olika organområden, beräkning av olika hormonnivåer, hjärnans signalsubstanser, ett flertal neurologiska faktorer och för att beräkna kroppsfett, muskelmassa och vattenbalans.


Denna test är mycket värdefull både diagnostiskt och för att hos en individ objektivt kunna mäta förändringar av de olika variablerna över en tidsaxel, samt som ett sätt att kvalitetsutvärdera effekterna av olika behandlingsprogram.